Etiketa v Dojo

Chování v dojo

Při vstupu do dojo a také když jej opouštím, se ukláním ve dveřích otočený směrem vždy čelem do tělocvičny. Při úkloně vyslovuji „Oss“.

Trenéra, který je držitelem černého pásku oslovuji „Sensei“ (sensej).

Když přijdu pozdě na trénink, sednu si vedle dveří do seiza a čekám, až mě sensei (trenér) vyzve povelem „Kirzui“ (kiricuj), ukloním se v seiza, zvednu se a zařadím se mezi ostatní.

Když tvořím dvojici, najdu si svého partnera a navzájem se sobě ukloníme současně s vyslovením „Oss“. Až skončím cvičení, zruším dvojici stejným způsobem, tedy vzájemnou úklonou s vyslovením „Oss“.

Při úkloně neustále sleduji očima svého soupeře, nedívám se do země. Platí, že cvičenec s vyšším technickým stupněm (páskem) si může vybrat cvičence s nižším technickým stupněm.

Pokud mě Sensei (trenér) opraví a rozumím tomu, co mi opravil, vyslovím „Oss“. Stejné je to i v případě, kdy se Sensei ptá hromadně cvičenců, zda rozuměli výkladu, odpovídají cvičenci hromadně vyslovením „Oss“.

Nástup na začátku a na konci tréninku
Nástup při zahájení a ukončení tréninku probíhá na povel tj. povelem Senseie: „Seiza!“. Při nástupu se řadíme od nejvyšších technických stupňů (pásků) po nejnižší technické stupně s kimonama, a následně cvičenci bez kimon.

Cvičenci se po jednom posadí vzpřímeně v Seiza, aniž by se dotýkali země rukama. Muži v Seiza sedí tak, že mezera mezi koleny je na šířku dvou pěstí. Ženy mají kolena zcela u sebe.

Na povel „Mokuso!“ zavřou oči a uvolní se, včetně uvolnění myšlenek. Na povel „Mokuso Yame!“ otevřou oči. Na povel „Shomen ni Rei!“ se všichni ukloní směrem ke Kamize, kde je obraz již nežijících mistrů karate. Následně se na povel „Sensei ni Rei!“ uklání cvičenci Senseiovi (trenérovi). Na povel „Kirzui!“ (kiricuj) se všichni najednou zvednou.

Význam slova „Oss“
Nejdůležitějším prvkem etikety v karate je pozdrav, který se provádí v Seiza (sed na patách), nebo v Musubi-Dachi – stoj s patami u sebe a špičkami od sebe.Pozdrav ve všech bojových uměních, tedy i v karate, hraje důležitou úlohu. Pozdravem vzdáváme úctu lidem kolem nás. V Japonsku se s pozdravem setkáváme na každém kroku. Při úkloně ve stoje řekne Karate Ka slovo Oss. Toto slovo je mnohovýznamové. Oss je nejfrekventovanějším výrazem. Když vcházíte nebo opouštíte Dojo zdravíte úklonou a slovem Oss, taktéž zdravíte svého partnera pro cvičení a tímto způsobem také dáváte najevo, že chápete učitelovo vysvětlení daného problému. Před započetím cvičení každé techniky Kihon demonstrujete připravenost cvičit hlasitým Oss.

Dále zdravíme Senseie či instruktora pokud potřebujeme s ním hovořit a to před oslovením i po ukončení rozhovoru.

Oss se tedy užívá v mnoha situacích, ale co vlastně samotné slovo Oss znamená?

Duchovní odkaz „Oss“: Oss je zkrácená forma slov – Oshi ve významu „snaha“ a Shinobu ve významu „vytrvat“. Jinak též trpělivost, odhodlanost a houževnatost. Při každém vyslovení Oss máme na paměti tyto tři zásady.

Karate trénink je náročný. Trénujete a stále se snažíte zlepšovat, vydat ze sebe maximum, dokud Vám to Vaše tělo dovolí. I potom, kdy Vaše tělo nemůže, Vás Vaše mysl tlačí vpřed. Tehdy nastupuje váš bojový duch, který vás drží ještě v boji. Musíte být silní a vydržet. To je Oss.

Karate se nenaučíte přes noc. Základní techniky se procvičují tisíckrát až do okamžiku, kdy se techniky provádí instinktivně, nevědomým myšlením. Samozřejmě, že je poněkud frustrující provádět neustále jeden a ten samý blok nebo úder. Zvláště není-li na první pohled znát nějaký pokrok. K překonání této frustrace vezmete na pomoc trpělivost a houževnatost. To je Oss. Naprostá oddanost a víra potřebná k „překonání skály“ která symbolizuje Karate je Oss. Jedno japonské přísloví praví „Ishi no ue ni sannen.“ V překladu znamená „Tři roky na skále“.

Karate je uměním nabízející mnoho věcí v celém časovém úseku jeho praxe. Nakonec si každý uvědomí že existuje něco, co překračuje všechny techniky, kopy, údery, kata. To „něco“ je duch bojovníka v srdci a duši každého kdo cvičí vážně Karate. Učí ho odhodlaně čelit problémům každodenního života. Budo-ka tak není vydán na pospas všemožným nepřízním na cestě života. Síla charakteru se zpevňuje a rozvíjí ve tvrdém tréninku.

Slovo Oss pochází ze slov Oshi shinobu, volně přeloženo „vytrvej jakkoliv jsi pod tlakem“. Vyjadřuje ochotu snášet nebo trpět nepřízeň a vydržet jakýkoliv tlak na svou osobu. Ten kdo je schopen demonstrovat spirit Oss v každém slově, myšlence, a činu může být považován za moudrého a odvážného.

Celý trénink v Dojo by se měl nést v duchu Oss. Celý váš život se může nést v duchu Oss.