Hanka Juráňová a Dan Veselý získali nové licence rozhodčích

Dne 19.1. se v brněnském dojo konal národní kurz rozhodčích, kde úspěšně složili zkoušky trenéři Hanka Juráňová a Dan Veselý. Na těchto kurzech, které jsou několikrát do roka, se procvičují důležité rozhodcovské pokyny a rozebírají různé situace, které mohou na závodech nastat, a jak si s nimi poradit. Tyto kurzy jsou zakončeny záverečnými praktickými zkouškami a teoretickým testem.

Dan Veselý získal úspěšně rozhodcovskou třídu C, což jsou rohoví rozhodčí (fukukushin), jejichž úkolem je především správné zvedání a mávání s praporky a také dobrá orientace v bodech a jejich udělování.

Hanka Juráňová si zvýšila své pole působnosti na rozhodcovskou třídu B, můžete ji tedy vídat i v pozici hlavního rozhodčího na place (shushin), který má na starost bezchybný a bezpečný průběh dané kategorie v čele závodního placu.

Praktickou část vedli sensei Robin Bařák a sensei Radek Januš, přičemž všichni zkoušení si zkusili své role při realných zápasech a to především kumite, které je nejkomplexnější a ejsložitější z hlediska správného rozhodování. Rozhodčí musí být maximálně pozorní a zvládat si spojit velké množství souvislostí.

Teoretický test pak obsahoval shrnutí ze všech aspektů a disciplín, se kterými se rozhodčí běžně na soutěžích setkává. Kvalita rozhodčích je stěžejní pro hladký průběh a kvalitu závodů. Jsme rádi, že Akademie karate Zlín patří k oddílům s největším počtem aktivních rozhodčích.

Gratlulujeme Hance i Danovi k úspěšnému složení zkoušek.