Máme v Akademii nové trenéry a rozhodčí

Ve dnech 2.12.2017 až 3.12.2017 se v Brně konalo školení trenérů a rozhodčích, jehož součástí byly i závěrečné zkoušky na nové trenéry a rozhodčí ČATK.

Všichni adepti na trenérské třídy museli absolvovat roční trenérský kurz, který se skládal z jednotlivých částí teorie i praktické výuky karate.

Budoucí trenéři a rozhodčí ČATK měli možnost naučit se, jak správně vést své studenty nejen v jednotlivých technických aspektech tradičního karate, ale také, jak všestranně své studenty rozvíjet po psychické i fyzické stránce prostřednictvím k tomu určených cvičení. Součástí přípravy byla také jejich praxe v roli asistentů na jednotlivých hodinách v naší Akademii.

 

Noví trenéři ČATK z naší Akademie

Titul před Jméno Příjmení STV (pásek) Licence Trenérská třída
Vojtěch Mašláň 1.dan TRE 3-39 3. třída
Jiří Vrba 1.kyu TRE 3-44 3. třída
MUDr. Martina Přecechtělová 1.kyu TRE 3-42 3. třída
Martin Škrabal 3.kyu TRE 3-45 3. třída
Simona Galádová 1.kyu TRE 3-36 3. třída
Jana Lysoňková 1.dan TRE 3-38 3. třída

 

Noví rozhodčí ČATK z naší Akademie

Titul před Jméno Příjmení STV (pásek) Číslo licence Třída
Simona Galádová 1.kyu C41 třída C
Jana Lysoňková 1.dan C40 třída C
Vojtěch Mašláň 1.dan C45 třída C
Jiří Vrba 1.kyu C44 třída C

 

Všem novým trenérům a rozhodčím gratulujeme.

Jsem velmi rád, že se daří postupně vychovávat v rámci Akademie nové trenéry s platnou licencí národního svazu. Svědčí to o rostoucí kvalitě naší Akademie. Cesta k tomu, aby se karatista stal trenérem trvá roky a dalších mnoho let tréninku a učení než se z něj stane mistr . Věřím, že jsme vykročili na této cestě správným směrem. Noví trenéři se zatím nezapojí do každodenního vedení tréninků v Akademii, protože rozpis tréninků je rozdělen mezi stávající trenéry s největší zkušeností. Nicméně zisk jejich licencí pro nás představuje vyřešení jednoho z největších dlouhodobých problémů Akademie, a to je nahraditelnost trenérů. V současné době nemoc nebo dovolená některého z trenérů představovala přetížení zbytku trenérského týmu, abychom nemuseli rušit žádnou z hodin. Stejně tak příprava letního karate campu představovale zajištění trenérů z jiných klubů. Dnešním dnem se pro nás tato situace zásadně ulehčuje. Máme dalších 6 trenérů, kteří mají dostatečné znalosti, dovednosti a platnou licenci, díky které mohou kdykoliv pomoci s vedením tréninků. To je pro nás obrovský posun kupředu. Uvedl Robin Bařák, hlavní trenér Akademie.