Robin Bařák složil zkoušky na 5. dan v USA

V termínu 27.5. – 17.6.2016 se účastnil hlavní trenér Akademie Robin Bařák společně s Radkem Janušem pravidelného cvičebního pobytu u Sensei Avi Rokah v Los Angeles, USA.

Cílem cvičebního pobytu bylo samozřejmě prohloubit své znalosti karate, pořádně si dát do těla a nabrat novou inspiraci do vedení tréninků.

Tréninky probíhaly dvoufázově.  Dopolední hodinový trénink byl většinou věnován základním technikám, nácviku kata a základních strategií kumite. Večerní trénink byl naopak více zaměřený na práci s lapami a volný zápas. Vzhledem k teplotám v Los Angeles a prosklenému dojo byly tréninky fyzicky velice náročné. Propocená kimona naštěstí v rámci místního klimatu stíhala mezi tréninky uschnout a pak putovala s železnou pravidelností do pračky.

Z řad místních karatistů se nám dostalo vřelého přijetí. Bylo vidět, že jsou rádi, že nás opět po roce vidí a můžou konfrontovat své umění s námi, kteří v jejich očích prezentují “evropské karate”,  které je dle jejich slov více dynamické a zapojující ve větší míře kopy. Samozřejmě jsme měli opět možnost zápasit se Sensei Avi Rokah, který svým věkem již atakuje hranici 60 let a milým (ač zneklidňujícím) zjištěním pro nás bylo, že tento přední mistr karate a několikanásobný mistr USA v kumite, je stále daleko před námi. Jedna úspěšná technika na naší straně byla okamžitě “potrestána” sledem několika technik, které nám ukázaly, že Sensei je v dojo jen jeden a my to pro tento rok stále ještě nejsme 🙂 Naopak značný respekt naším dovednostem projevovali místní karatisté, kteří dojo navštěvují a trvali na tom, že vždy musíme sedět vepředu při nástupech, které se řadí od nejzkušenějších k těm nejméně zkušeným. Někteří si našli mnohem více času ve svém programu, aby se účastnili co nejvíce tréninků s námi. Jiní diplomaticky řečeno “zvolili opačnou strategii”, neměli jsme jim to však za zlé.

Volno od tréninků jsme měli vždy jen v sobotu, kdy tělo mělo čas se trochu regenerovat a připravit na další týden. Dokonce ani když byl v průběhu týdne svátek a dojo bylo zavřeno, jsme nevynechali a Sensei Avi Rokah pro nás připravil speciální tréninky v parku, kde jsme byli jen já, Radek Januš a Sensei. Toto není úplně běžný přístup od Sensei Avi Rokah a tak krátký záznam z těchto tréninků už má na Facebooku přes 3 tisíce shlédnutí. V průběhu pobytu jsme procvičili 14 mistrovských kat, což bylo samozřejmě velkým přínosem,ale na tří týdenní pobyt to byl skutečně už hraniční počet.

Jsem rád, že jsem cvičební pobyt opět absolvoval společně s Radkem Janušem, výborným karatistou, se kterým se navzájem motivujeme při tréninku už 25 let. Mezi tréninky jsme se věnovali přípravě obsahu fotek pro novou knížku karate, kterou bude vydávat koncem roku Sensei Avi Rokah. Finální fotografie se budou fotit v září zde v ČR. Řekl Robin Bařák

 

Na závěr pobytu se podařilo Robinu Bařákovi složit zkoušky na 5. dan a stal se tak po boku Radka Januše a Radka Kleibla držitelem nejvyššího technického stupně v rámci České asociace tradičního karate. Zároveň se stal prvním Čechem, který složil zkoušky na 5. dan u Sensei Avi Rokah. Udělení 5. danu otvírá v rámci české, ale i světové úrovně karate všechny dveře. Jeho držitel např. může získat nejvyšší licenci A rozhodčího a být tak hlavním rozhodčím na Mistrovství Evropy nebo světa. Jako zkušební komisař může 5. dan udělovat první i druhý černý pásek.

Při zkouškách prezentoval Robin Bařák kata Hangetsu. Téma písemné práce, která je povinnou součástí zkoušky na 5. dan, bylo “Přínosy z tréninku karate pro děti v České republice”. Tato práce rozebírá aspekty motoriky, disciplíny, koncentrace, cílevědomosti a sebedůvěry v návaznosti na věk dětí a délku jejich tréninku. Práce vznikla na základě dotazníků s 333 rodiči dětí, které cvičí karate v jednotlivých klubech České republiky.

Úspěšné složení zkoušek považuji za další krok na mé cestě karate. Jeho připomínky k mé kata Hangetsu (která samozřejmě nebyla bezchybná) chci co nejdříve zlepšit. Samozřejmě jsem měl radost, když mi Sensei Avi Rokah řekl, že jsem zkoušky složil. Udělení takto vysokého technického stupně neberu jen jako potvrzení mé technické úrovně, ale také jako výraz důvěry Sensei Rokah k mému přístupu ke karate, což pro mě představuje vnitřní závazek. Poděkování samozřejmě patří manželce Míši, která mě podporuje jít stále dále v mojí cestě karate. Uvedl po návratu do ČR Robin Bařák.

Za Akademii karate Zlín a všechny její cvičence tímto Robinu Bařákovi srdečně gratulujeme!