Trenér Robin Bařák se účastnil mezinárodního školení instruktorů Gasshuku 2021 společně s více než 350 karatisty.

V termínu 2.-5.9.2021 probíhalo v polském městě Zakopane mezinárodní seminář instruktorů, kterého se účastnilo přes 350 karatistů. Na místě nechyběli ani hlavní trenér naší akademie Robin Bařák, který se akce účastnil v rámci oficiální české výpravy Karate.cz společně s Radkem Janušem (předseda Karate.cz) a Danou Hradskou (vedoucí sportovního úseku Karate.cz).

Pro české tradiční karate byla akce o to prestižnější, že historicky poprvé na Polském Gasshuku byl jedním z instruktorů Čech, a to předseda Karate.cz Radek Januš, 5. dan. Dále na této akci učili Józef Rączka, 6. dan (Polsko); Aleksandar Simic, 7. dan (Srbsko) a Krzysztof Neugebauer, 6. dan (Polsko).

Kromě školení instruktorů probíhalo souběžně také školení rozhodčích na blížící se Mistrovství Evropy, které se bude konat už 3.–6.10.2021 v Katovicích, kde kromě soutěže jednotlivých světových federací tradičního karate (World budo karate association, World traditional karate federation, World fudokan federation) bude na závěr probíhat také sjednocená soutěž všech těchto svazů pod záštitou platformy Světové unie tradičního karate.

Robin Bařák, jako jeden z nejzkušenějších českých rozhodčích, společně se srbským rozhodčím Aleksandrem Simicem a polským rozhodčím Andrejem Olechem na místě diskutovali rozdíly pravidel jednotlivých světových federací se snahou najít sjednocení právě pro závěrečný turnaj Světové unie tradičního karate.

Účast na školení byla pro Robin Bařáka nezbytná pro udržení nejvyšší licence třída A mezinárodního rozhodčího a to již v rámci dvou světových federací tradičního karate WTKF a WTKU. Tímto mu srdečně gratulujeme. Školení kromě Polska probíhalo současně také v Rumunsku, Litvě a bylo také online vysíláno do zbytku Evropy.

Za čtyři dny jsme odcvičili celkem 18 hodin tréninku v kvalitním zázemí olympijského přípravného střediska, kde se celé Gasshuku odehrávalo. Pro tělo to byl značný šok. Všichni víme, že dlouhodobé uzavření tělocvičen a omezení možnosti účastnit se tréninků nám fyzicky velmi uškodilo. Jsem rád, že se tato akce uskutečnila a já si mohl opět sáhnout na pomyslné dno sil, abych se do Zlína vracel vyčerpán, ale plný nových znalostí, které můžu na tréninku předávat našim karatistům.

uvedl Robin Bařák

Fotogalerie

https://photos.app.goo.gl/dDvdgMcYDT5AVCwQ6