Zkouškové řády na pásky

V tomto článku najdete zkouškové řády na jednotlivé barevné, ale i černé pásky.  U každého pásku jsou popsány základní požadavky – kihon, kata  a kumite, které musíte předvést na zkouškách pro získání daného pásku. Na zkouškách nerozhoduje pouze schopnost předvést tyto techniky, ale také úroveň provedení těchto technik.

images-80x80Zkouškové řády ČATK