uvod_uni

Ceník

 • Vyzkoušejte trénink
 • ZDARMA
  první týden
 • Zcela nezávazně
 • Nic neriskujete
 • Vychází na 0 Kč
 • Základní cena
 • 4 800 Kč
  pololetí/osobu
 • Jeden člen rodiny
 • Tréninky 2x týdně v ceně
 • Vychází 800 Kč / měsíc
 • Rodinná sleva
 • 4 200 Kč
  pololetí/osobu
 • Dva členové rodiny
 • Tréninky 2x týdně v ceně
 • Vychází 700 Kč / měsíc
 • Rodinná sleva
 • 3000 Kč
  pololetí/osobu
 • Tři a více členů rodiny
 • Tréninky 2x týdně v ceně
 • Vychází 500 Kč / měsíc

Doplňující informace

Z organizačních důvodů vybíráme poplatky za karate pololetně za období (říjen – březen) a (duben – září).  Nováčci, kteří začínají cvičit v průběhu pololetí, zaplatí pouze poměrnou část daného pololetí.  Poplatky je nutné uhradit za obě pololetí v roce (cvičíme i přes letní prázdniny).

Časté dotazy

Členské příspěvky se platí  bankovním převodem na základě zaslaných podkladů na Váš e-mail, které obsahují variabilní symbol, číslo účtu a částku. Také je možnost platit v hotovosti v kanceláři karate.

Platba probíhá pololetně:

 • říjen – březen
 • duben – září

V případě, že začínáte cvičit v průběhu pololetí, platíte pouze poměrnou část daného pololetí.

Je nám líto. Již uhrazená platba za pololetí je nevratná. Pokud se rozhodnete skončit v průběhu zaplaceného pololetí, nemáte nárok na vracení platby.

Ne, u nás nepodepisujete žádnou smlouvu zavazující Vás např. k ročnímu členství. Vaše členství můžete kdykoliv ukončit bez jakýchkoliv finančních či jiných sankcí. Nemáte však nárok na navrácení již uhrazených plateb.

Pokud se rozhodnete skončit, stačí informovat prostřednictvím e-mailu.  Pokud neuhradíte poplatek na další pololetí, Vaše členství tím bude automaticky ukončeno.

V případě dlouhodobé nemoci (nad 1 měsíc) toto období neplatíte. O Vámi nevyužitou částku Vám ponížíme poplatek na další pololetí. Je potřeba doložit lékařské potvrzení, které prokáže Vaši zdravotní nezpůsobilost k tréninku pro nárokované období.

Je nám líto, nemáte nárok na ponížení nebo vrácení platby.  Raději si to zkuste nějak zorganizovat a přijďte na trénink.

Ne, tato cena je čistě za členství v klubu a tréninky, které jsou v klubu vedeny. Pokud se koná karate akce navíc, je hrazena samostatně.

Vznik členství
Členství je dobrovolné a vzniká vyplněním přihlášky v papírové podobě, která je podepsána členem, případně jeho zákonným zástupcem.
Odevzdání přihlášky se provádí v kanceláři na sídle Akademie karate Zlín, z.s. Kvítková 248, Zlín
Platba členských příspěvků a další poplatky
Platba probíhá pololetně:
• říjen – březen
• duben – září
Členské příspěvky a další poplatky vycházející z činnosti Akademie (poplatek za zkoušky na pásky, soukromé hodiny, mech-brand předměty) se platí bankovním převodem (včetně možnosti online platby) na účet Akademie karate Zlín, z.s. případně v hotovosti na sídle Akademie karate Zlín, z.s. Kvítková 248, Zlín

Vrácení poplatku za členství
Platba za členský příspěvek je nevratná. Vychází ze stanov Akademie a je povinen ji uhradit každý člen Akademie. Mezi výhody členství patří využívání prostor Akademie a možnost navštěvovat všechny vypsané tréninky karate určené pro Vaší výkonnosti. S touto povinností člena souhlasíte podpisem přihlášky a vychází ze stanov zapsaného spolku.

V případě nemoci a zranění (storno členství)
V případě dlouhodobé nemocnosti máte nárok poměrnou část platby za členství, kterou jste ze zdravotních důvodů nemohl cvičit převést do následujícího období. Tedy Vaše platba na další pololetí bude ponížena o výši již uhrazeného členství za měsíce, kdy jste nemohl cvičit.

Potvrzení o úhradě členství
Po provedené platbě Vám na e-mail automaticky dorazí potvrzení o provedené platbě za členství. Trenéři na hodinách mají přístup k online seznamu členů, kde budete uveden a budou vědět, že máte právo navštěvovat tréninky. Na hodinách nemáte povinnost se prokazovat dokladem o zaplacení.

Ukončení členství ze strany člena
Je dobrovolný krok, který lze udělat e-mailovým oznámením na oficiální e-mail Akademie karate Zlín, z.s. tedy info@karate-zlin.cz Ukončením členství nevzniká nárok na vrácení již uhrazeného členství na dané pololetí. Ukončením členství současně zaniká povinnost hradit členské příspěvky na následující pololetí.

Ukončení členství ze strany vedení Akademie
Ukončení členství ze strany Akademie karate Zlín, z.s. dojde automaticky k poslednímu dni daného roku ve kterém jste neuhradili členské příspěvky. V případě ukončení členství ze strany Akademie karate Zlín, z.s. z důvodu porušení povinností člena bude vrácena poměrná část členských příspěvků za dané pololetí v hotovosti nebo bankovním převodem na účet člena a to do 10 pracovních dnů od oznámení ukončení členství.

ZAČNĚTE S TRÉNINKEM KARATE!  REZERVUJTE SI VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ DNES

Nábor nových členů