uvodni_uni1

Tradiční karate

Odráží původní principy japonských bojových umění – BUDO. 

Trénink v centrálním dojo v Los Angeles roce 1988

Co je tradiční karate?

Tradiční karate je staré bojové umění beze zbraně, které sloužilo jako účinná sebeobrana v Japonsku v dobách, kdy boj o svůj život byl každodenní realitou a nošení zbraní bylo zakázáno. Při správném studiu principu karate jsou jeho studenti schopni využít maximálně možnosti svého těla a vytvořit tak silnou a účinnou techniku, kterou při správném načasování a umístění zneškodní soupeře.

Technika tradičního karate je založena na používání těla jako celku (synchronizace dechu, kontrakce a uvolnění svalů, dynamiky těla), raději než spoléhání se na sílu svalů rukou a nohou. V aplikaci je důležitá strategie a načasování, zkombinovány se silnou myšlenkou a odhodláním bojovat – bojovým duchem. Při tréninku se učíte spíše využívat volného místa v soupeřově akci, než odporovat jeho síle. Cvičenec rozvíjí sebedůvěru, stabilní emoce a jasné rozhodování tak, že tělo bude reagovat přirozeně na jakýkoliv podnět – útok.

Cvičit může každý

Tradiční karate nechce ukázat, kdo je lepší a kdo horší, ale to, že cvičit mohou opravdu všichni. Cvičit neznamená pěstovat agresivitu ani vlastní ego, bojové umění je umění zdvořilosti, zdvořilosti k sobě samému, ke svým možnostem, k těm i k tomu, co nás obklopuje. Tradiční karate je metoda dávající nám možnost ovlivnit celý svůj život, vnímat své pokroky skrze každodennost, není to forma, kterou si na sebe můžete obléknout a později ji odložit v šatně vaší tělocvičny.

Tradiční karate je velmi vysokou naukou boje jako cesty vnitřního sebepoznávání. Jejím úkolem je přinést cvičencům klid, životní radost a sebedůvěru v jejich běžném životě, a to na všech rovinách. Vynikat v tělocvičně a přitom v běžném životě bezradně propadat depresím, stresům, nesnášenlivosti a nepozornosti znamená míjet pravý smysl učení.

Cvičit může každý, kdo má čas a chuť. Každý si volí, jak často bude chodit a kolik úsilí a srdce vloží do cvičení. Ať už je to tvůj hluboký zájem, sebeobrana

Trénink karate v Shuri Castle – Japonsko roku 1938

a nebo jen potřeba fyzického pohybu a relaxace po náročné práci, co tě přivedlo ke cvičení, vše má svoji hodnotu. Využijeme-li nástrojů, které tradiční karate nabízí, velikost útočníka se stává do určité míry relativní. Karate se proto může věnovat každý, bez ohledu na pohlaví, věk a fyzické schopnosti. Tradiční karate vyžaduje tvrdý a dlouhý trénink. Neexistují krátké a snadné cesty.

Buďte každý den lepší než ten předchozí

Tradiční karate Vás vede k neustálému zlepšování sama sebe. Den, kdy máte pocit, že jej jen trochu umíte, je den, kdy Váš trénink karate skončil. Podívejte se na povedené video, jak vypadá tradiční karate v podání aktuálních Mistrů Evropy a Mistrů světa.  Stačí s nimi prohodit pár slov v tělocvičně a zjistíte, že i přes své úspěchy jsou si vědomi, že je před nimi ještě dlouhá cesta k poznání jejich vlastního karate. Karate se ve skutečnosti nemůžete nikdy naučit, každý den tréninku objevíte něco nového a to je to, co Vás neustále žene dál.

CO ŘEKL SKUTEČNÝ MISTR KARATE

„Vítězství samo o sobě není hlavním cílem tradičního karate. Tradiční karate je umění sebeobrany využívající lidského těla v té jeho nejúčinnější formě. Používají se zejména kryty, údery pěstí, seky a kopy v kombinaci s dalšími příbuznými pohyby. Cvičení tradičního karate se člověku dostává prostředků pro rozvoj psychických a mentálních vlastností.“

ZAČNĚTE S TRÉNINKEM KARATE!  REZERVUJTE SI VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ DNES

Nábor nových členů