uvodni_deti

Karate pro děti

174

cvičících dětí

Výukový program karate pro děti ve věku 6 – 14 let (kluci i děvčata).

Proč přihlásit dítě k nám?

U nás neučíme děti pouze bojovat. Ale snažíme se je i vychovávat v duchu samurajských tradic. Všechny poznatky a dovednosti získané při tréninku karate si děti odnáší sebou do běžného života.

Hrdost i pokora, disciplína, odhodlání, respekt a preciznost = principy tréninku karate.

Dbáme na to, aby děti jednaly vždy s hrdostí a pokorou. Během tréninku učíme děti disciplíně. Našim cílem je v nich probudit odhodlání a touhu být v něčem lepší než ostatní a zároveň zůstat skromnými lidmi. Naučit je, jak jednat s autoritou v podobě trenéra, jak jej respektovat a naslouchat jeho radám. Každodenní porovnávání schopností s ostatními a precizní vypilovávání bojových technik k naprosté dokonalosti nutí děti k tomu, aby na sobě dennodenně pracovaly a posouvaly hranice svých možností. Naučí se komunikovat s ostatními dětmi z kolektivu. Až vyrostou, budou umět snáze navazovat nová přátelství. Při vykonání technik musí klást důraz na preciznost, zdokonalovat techniku dýchání, což vyžaduje naprostou soustředěnost. Dovedou se tak vždy maximálně koncentrovat, když to situace vyžaduje. Při nácviku technik se děti snaží vykonat úder lépe a zlepšit jeho načasování, aby mohly při zkouškách získat vysněný pásek v karate. Naučí se vytyčit si samy cíl a tvrdě pracovat na jeho splnění. Dítě zvyšuje svou sebedůvěru při úspěšném složení zkoušek na pásky a právem pocítí hrdost. Zároveň je trenérem vedeno k pokoře při porovnávání s ostatními dětmi, které ovládají karate na stejné nebo lepší úrovni. V pozdějším věku se všechny tyto naučené vlastnosti, zkušenosti a poznatky z tréninku promítnou do úspěchu ve škole, v zaměstnání i v soukromém životě.

Jak vypadá samotný trénink

Trénink vždy začíná aktivačními cviky pro zahřátí těla, rozcvičkou, průpravnou částí, výkonnostní části a končí závěrečným strečinkem.
Děti při tréninku poslouchají výklad trenéra a na jeho pokyn provádí jednotlivé techniky. Nácvik těchto technik je spojen s názornou instruktáží, kdy trenér vysvětluje, jak nejlépe vykonat danou techniku při boji se soupeřem. Důležité je, aby dítě pochopilo proč má techniku uplatňovat právě tímto způsobem. Nesnažíme se děti otrocky učit opakovat jeden pohyb, který viděly u trenéra. Ale vzděláváme je, aby sami pochopily, kdy mají kterou techniku použít v praxi.

V první části etapy výcviku se děti učí provádět tréninku samostatně. Jedná se o takzvaný nácvik úderů do vzduchu, kdy jde o pochopení základu dané techniky – úderu, kopu či chvatu.

Až děti techniku perfektně zvládnou, začínají poté cvičit ve dvojích. Nejprve provádí nácvik úderů do lapy, kterou drží partner (lapa = speciální terč používající se na kopy a údery rukou). Následně trénují kombinace útoků a obrany mezi sebou navzájem.

Děti záměrně neučíme techniky, které směřují na citlivá místa (oči, uši, krk, slabiny). Při tréninku všechny techniky končí před tělem a nedochází k fyzickému úderu do soupeře.

Sportovní aspekt

Při tréninku ctíme obecné principy pedagogiky sportu a aplikujeme je i při výcviku svých svěřenců. Všechny cvičence rozřazujeme dle věku a schopností do skupin, abychom se mohli plně soustředit na správný motorický rozvoj každého jedince s ohledem na jeho aktuální věk a dovednosti.

Součástí tréninku je i výuka gymnastických dovedností – kotouly, stojky, učíme se i nácvik pádů atd. Děti mají možnost porovnat svou výkonnost na závodech, kterých se mohou zúčastnit společně s trenéry. Závody ale nejsou hlavním cílem tréninku a řada dětí se jich vůbec účastnit nemusí. Záleží vždy na rozhodnutí každého dítěte. Rozhodně děti nenutíme do toho, aby vykonávaly sport na vrcholové úrovni.

(Ne)bezpečné karate

Předem chceme zdůraznit, že v naší akademii karate dbáme na maximální bezpečnosti zejména u těch nejmenších cvičenců. Proto je naše dojo (tělocvična) vybavena speciálním bezpečnostním povrchem určeným pro trénink karate. Zároveň učíme své svěřence provádět všechny techniky pouze tak, aby končily na úrovni těla a nedocházelo k úderu do těla tréninkového partnera. Představa dětí, které stojí naproti sobě a buší do sebe hlava nehlava po celý čas tréninku, je tedy naprosto mylná a v našem dojo nepřijatelná.

Trénink ve dvojicích je veden trenérem, který určuje, jaký útok a následná obrana budou provedeny. Děti jsou po čas vykonávání cvičení pod neustálým odborným dozorem trenéra. Nemají možnost změnit útok nebo formu obrany. Větší prostor při tréninku dostávají až v pozdějším věku, kdy už ovládají vykonávané techniky a dokáží je bezpečně použít s ohledem na vzdálenost soupeře. Tímto můžeme zaručit, že si děti při trénincích navzájem nechtěně neublíží.

Pásky v karate

Barevné pásky v karate značí stupeň technické úrovně karatisty. Bílý pásek značí výchozí úroveň, následuje žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý a vše zakončuje černý pás. Dosažení lepšího pásku v karate je podmíněno úspěšným složením zkoušky. A právě odměna ve formě nového a hodnotnějšího barevného pásku motivuje děti k tomu, aby na sobě neustále pracovaly.

Úspěch nebo neúspěch při zkouškách připravuje děti na reálný život, kdy i úspěch a neúspěch je podmíněn vlastní pílí člověka. Tento motivační systém učí děti výdrži, odhodlání a pochopení základní filosofie, kterou si karate přineslo už ze starodávného Japonska: „Pokud jsem dnes neuspěl, musím další den na sobě ještě více pracovat, abych byl lepší a nakonec uspěl.“

Pozn.: Zkoušky se skládají u nás ve Zlíně.

Sebeobrana

I přes vše, co je výše napsané, je trénink tradičního karate hlavně výukou bojového umění. Umění je v tom, jak se karatista může účinně bránit a zneškodnit výrazně silnějšího útočníka za pomocí přesně mířených a natrénovaných pohybů. Správný způsob výuky tradičního karate má obrovský výchovný efekt pro Vaše dítě. Nemusíte se bát, že by Vaše dítě „zkoušelo“ karate na spolužácích, sourozencích.

Všichni naši svěřenci si uvědomují, že karate se neučí kvůli tomu, aby jej používali bezmyšlenkovitě vždy a všude, sotva se jim naskytne vhodná příležitost. Vštěpujeme jim do hlavy, že každý konflikt lze vyřešit i bez nutnosti boje. Své schopnosti mají využívat pouze v situacích, kdy je někdo ohrožuje na životě. Vysvětlujeme jim, že karate cvičí několik let proto, aby se uměli v osudovou chvíli ubránit. Když za celý život nebudou nuceni karate využít, stanou se teprve skutečnými mistry karate.

Fotogalerie

Co řekli o karate pro děti

Dominik byl v předškolním věku velmi hodný, veselý, ale neprůbojný, nerozhodný a málo sebevědomý hoch. V průběhu dvou let pravidelného tréninku karate, došlo k posílení jeho psychické i fyzické zdatnosti. Nyní bez problémů naváže kontakt s vrstevníky i osobou starší, ke které má respekt, je samostatný a průbojnější.

Po neúspěšných pokusech sportovat (fotbal, judo) jsem v říjnu 2012 začal s tréninkem tradičního karate. Teď je to pro mě sport č.1. Vedení tréninků a individuálníu přístup trenérů, včetně motivace mě žene kupředu. Super kolektiv karatistů a možnost vyzkoušet si karate na závodech mě fakt baví.

Jsme s výběrem tohoto sportu pro Matyáše velmi spokojení, v průběhu tréninku karate se u něho výrazně posílily vlastnosti jako je odvaha, sebevědomí, výdrž a odhodlání něčeho dosáhnout.  Má dobrou i fyzickou kondici a jeho tělo je samý sval. Našel si nové kamarády a na tréninky se těší.

Jsme rádi, že obě naše děti zakotvily právě v dojo zlínské Akademie karate. Toho pozitivního, co jim karate prostřednictvím špičkových trenérů dalo, bych mohl vyjmenovat spoustu, přesto je pro nás stále nejdůležitější, že je tréninky nepřestávají bavit, a motivace k lepším výkonům a úcta k tomuto bojovému umění v nich roste. A když se pak i v závodní sezoně  zadaří, máme samozřejmě všichni radost.

PŘIHLASTE VAŠE DÍTĚ DO KARATE!  REZERVUJTE SI VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ DNES