Slovník karate pojmů

V tomto článku najdete významy a překlady japonských povelů, které se při tréninku využívají. Jednotlivá slova si budete v průběhu tréninků postupně osvojovat. Není nezbytné je umět např. na první hodinu karate. Slovík má za cíl pomoci si doma zopakovat slova, která z tréninku již znáte, ale ještě jste si je nezapamatovali.

Počítání
Ichi…………………………………………………………..1 – (vyslov: Ič)
Ni …………………………………………………………..2 – (vyslov: Ny)
San………………………………………………………….3 – (vyslov: San)
Shi…………………………………………………………..4 – (vyslov: Ši)
Go ………………………………………………………….5 – (vyslov: Go)
Roku………………………………………………………..6 – (vyslov: Rok)
Shichi……………………………………………………….7 – (vyslov: Šič )
Hachi ……………………………………………………..8 – (vyslov: Hač)
Kyu ………………………………………………………..9 – (vyslov: Kjú)
Ju…………………………………………………………..10 – (vyslov: Džú)

Základní povely
Hajime! (Jime!)…………………………………………Začněte
Mawatte! ………………………………………………..Obrat
Mokuso!……………………………………………………Meditace
Mokuso Yame!…………………………………………Konec meditace
Rei! ………………………………………………………….Pozdrav, úklon
Seiza! ……………………………………………………..Sednout si do sedu na paty
Sensei ni Rei!……………………………………………Pozdravit Senseie
Shomen ni Rei!…………………………………………Pozdrav k obrazům mistrů
Yame! …………………………………………………….Stop
Yoi! …………………………………………………………Pozor
Kamaete! ……………………………………………….Zaujmout nějaké držení těla

Pásma útoku
Gedan …………………………………………………….Spodní pásmo (až k pasu)
Chudan…………………………………………………….Střední pásmo (od pasu až ke krku)
Jodan……………………………………………………….Horní pásmo (hlava)

Strany a směry
Hidari ……………………………………………………..Vlevo
Migi ……………………………………………………….Vpravo
Mae………………………………………………………..Vpřed
Ushiro …………………………………………………….Vzad
Mawashi ………………………………………………..Kruhový
Keage……………………………………………………..U technik nohou, švihový kop
Kekomi …………………………………………………..U technik nohou, trčený kop
Soto………………………………………………………..Venkovní
Tate………………………………………………………..Přímo dolů
Uchi ……………………………………………………….Vnitřní
Yoko ………………………………………………………Do strany

Postoje
Heiko-Dachi …………………Paralelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku-Dachi……………….Stoj s chodidly u sebe namířenými vpřed. Zavřené postavení nohou. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla.
Kamae …………………………Bojový postoj
Kiba-Dachi…………………….Postoj s rozkročenýma nohama – postoj pro pohyb do strany, také tzv. jezdecký postoj.
Kokutsu-Dachi ………………..Obranný postoj
Ma-ai ……………………………Vzdálenost
Musubi-Dachi………………….Pohotovostní postoj s patami u sebe a špičkami chodidel 45 stupně do strany.
Zenkutsu-Dachi………………..Postoj uzpůsoben pro pohyb a údery dopředu. Šířka postoje je na šířku boků.Postoje-karate

Techniky
Age-Uke………………………………..Kryt horního pásma, chrání zepředu a shora hlavu
Gedan-Barai…………………………..Kryt spodního pásma vnější stranou předloktí vedený shora dolů
Soto-Uke……………………………….Kryt středního pásma vnitřní stranou předloktí
Shuto-Uke……………………………..Kryt malíkovou hranou otevřené ruky
Uchi-(Ude)-Uke……………………..Kryt středního pásma vnější stranou předloktí
Yoko-Geri Keage …………………….Švihový kop malíkovou hranou chodidla vedený kyvadlem do strany
Yoko-Geri Kekomi……………………Kop trčením vedený kyvadlem do strany
Kizami-Geri …………………………..Kop  z přední nohy
Mae-Geri……………………………….Švihový kop vedený vpřed, úderová plocha Koshi
Mawashi-Geri ………………………..Obloukovitý švihový kop, úderová plocha Koshi
Ren-Geri………………………………..Dva na sebe navazující kopy s došlapem (nebo i bez) mezi technikami
Ushiro-Geri ……………………………Kop směrem za sebe

Kryty-karate

Tréninkové formy
Kata………………………………………………………….Jde o stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata je složena z technik, které cvičenec umí aplikovat v reálném boji.
Kihon……………………………………………………..Trénink základních technik v pohybu
Kumite……………………………………………………Nácvik zápasu

Další pojmy

Budo ………………………………………………………Bojová umění
Bunkai ……………………………………………………Reálná demonstrace aplikace KATA
Dan ………………………………………………………..Mistrovský stupeň
Dojo ……………………………………………………….Místnost na cvičení bojových umění, v překladu „začátek cesty“
Do ………………………………………………………….Cesta.
Hara, Tanden…………………………………………Centrum energie, které je umístěno cca dva palce pod pupkem
Hiki-Te …………………………………………………..Stažená zadní ruka
Karate…………………………………………………….Cesta „prázdné“ ruky
Karate-Gi ………………………………………………Kimono na karate (oblek na karate)
Karate-Ka ………………………………………………Lidé, provozující Karate
Ki ……………………………………………………………Vnitřní energie
Kiai………………………………………………………….Nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem v přesném překladu „energie ven“
Kime …………………………………………………………Kime stažení všech svalů ve finále techniky potřebné pro zpevnění těla a předání energie soupeři
Kogeki ……………………………………………………Útok
Kyu …………………………………………………………Žákovský stupeň
Obi…………………………………………………………….Pásek ke kimonu, má různé barvy, barevné jsou žákovské stupně, černé mistrovské
Todome…………………………………………………….Je cílem tréninku tradičního karate a představuje správně vykonanou techniku, která kompletně zničí útočnou sílu soupeře
Uke………………………………………………………….Obrana, obránce