Akademie karate Zlín partnerem nového studijního oboru na zlínské univerzitě

Akademie je jedním z partnerů nového studijního oboru, který vznikne na Univerzitě Tomáše Bati ve spolupráci s dalšími sportovními kluby. Obor se bude jmenovat Sportovní managment a Akademie karate Zlín se bude podílet na přípravě studentů v rámci tohoto studijního oboru.

Po nedávném otevření Sportovní akademie se zaměřením na management sportu a trenérství v rámci střední podnikatelské školy se ve Zlíně pro všechny studenty otevře tato možnost studia i na vysoké škole. Akademie karate Zlín s dalšími 15 sportovními kluby ve městě se zavázali ke vzájemné spolupráci s univerzitou v rámci nového chystaného bakalářského oboru s názvem Sportovní management.

Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozici manažerů sportovních klubů. Dnešním dnem se tak spouští aktivity spojené s akreditačním procesem, předpokládá se, že první studenty přivítá fakulta v akademickém roce 2024/2025.

Studenti se mohou těšit na zajímavé předměty, které budou kombinací ekonomiky, marketingu, managementu, psychologie, mentálního koučinku, seberozvoje, sportovní fyziologie a sportovního práva. Své pozdější uplatnění by budoucí absolventi mohli nalézt jako manažeři sportovních organizací nebo trenéři či vedoucí sportovních družstev i jednotlivců.

Pro kraj budou nový program a jeho absolventi velmi důležití. Mělo by se tak zabránit odlivu mladých lidí do větších měst a naopak přilákat mladé lidi do Zlína. Sensei Akademie karate Zlín Robin Bařák uvedl, že manažeři by měli pomoci zatraktivnit sport, přilákat k němu děti. „Abychom měli lidi, kteří dokáží propagovat klub, jeho činnost, přitáhnout děti a udělat sport atraktivní,“ uvedl Robin Bařák.