Jáchym Prokop a Saša Šindel úspěšně složili zkoušky na černé pásy

V neděli 26.11.2023 se konaly zkoušky na STV dan (černé pásky), které pořádala Česká asociace tradičního karate. Stejně jako žákovské stupně (kyu) jsou rozděleny od 9. kyu – bílý pás a až po 1. kyu – hnědý pás, tak také mistrovské stupně (dan) mají 9 stupňů, které jsou počítány od nejnižšího, tedy od 1. danu (první černý pás) až po 9. dan (nejvyšší technický stupeň).

Zkušební komise byla složena ze dvou komisařů, a to Radka Januše 5.dan a Robina Bařáka, 5.dan. V rámci zkoušek musí každý adept na černý pás prokázat znalosti všech základních technik a schopnosti jejich provedení s maximálním nasazením a silou. Zkoušky se skládají z kata, kihonu a kumite.

Z naší Akademie usiloval o 1. dan, tedy první černý pásek, jediný adept a můžeme s radostí říci, že úspěšně.

Oficiálně můžeme tedy oznámit, že v naší Akademii máme nového držitele černého pásku :

Jáchym Prokop 1. dan (černý pás)

Gratulujeme ke složení této, pro každého karatistu, zlomové zkoušky.

Po zkouškách na první stupeň černého pásku se konaly zkoušky na vyšší stupně černých pásků. Oproti zkouškám na 1. dan je po adeptech na 2. dan vyžadována větší schopnost návaznosti techniky, vnitřní práce svalů těla a jejich aplikování při technikách.

Zkoušky na druhý stupeň černého pásku úspěšně složil:

Saša Šindel 2. dan (černý pás)

Gratulujeme!

Jako jeden z členů zkušební komise jsem byl na jejich výkony odpovídajícím způsobem hrdý. Jáchym dělal zkoušky na černý pásek po 6 letech od své poslední zkoušky na hnědý pásek, který získal ještě jako závodník dětských kategoriích. Měl jsem v průběhu těchto let velký strach o to, že postupně ztratí motivaci a o to více mě těšilo, když jsem mu mohl potřást rukou a pogratulovat ke složení zkoušky na černý pásek. Určitě bych velmi kladně hodnotil jeho výkon a formu při zkoušce. Saša skládal zkoušku také po dlouhých 6 letech a jeho výkon odpovídal tomu, že je aktivní závodník, reprezentant ČR a výkonnostně v nejlepších letech. Popravdě jsem od něj neočekával jiný, než dobrý výkon, který na místě potvrdil. Je mu ke ctí, že řada jeho „karate vrstevníků“, se kterými skládal zkoušky na první černý pásek už dojo nenavštěvuje a Saša se i tak drží a stále zlepšuje.

dodal po zkouškách sensei Robin Bařák

Fotografie od bílého pásku po černý

Podívejte se do fotogalerie, kde jsou vidět první karate krůčky našeho novopečeného černého pásku. Vezměte to jako motivaci do Vašeho dalšího tréninku.

Jáchym Prokop – jeho cesta k černému pásku