Valná hromada Akademie karate Zlín, z.s.

V souladu se stanovami Akademie karate Zlín, z.s. svolávám valnou hromadu členů.

Důvodem svolání: Stanovy Akademie karate Zlín, z.s. uručují povinnost, aby se valná hromada konala nejméně 1x za 4 roky. 

Místo konání: 

Hotel Rusava, Rusava 334, Rusava 768 41 (registrace proběhne na recepci hotelu Rusava 1, VH v salonku hotelu)

Valná hromada uskuteční v průběhu letního karate campu, kterého se již účastní velká část zletilých členů Akademie, kteří mají mandát ze stanov se této valné hromady zúčastnit a mají hlasovací právo.

Datum

Úterý 6.8.2019

Časový program

Registrace 19:00 – 19:30h.

Zahájení 19:30h.

Předpokládané ukončení 21:00h.

Program

Na programu valné hromady jsou následující body
– volba pracovního předsednictva
– volba ověřovatele zápisu
– zpráva mandátní komise
– zpráva předsedy
– změna stanov
– volba členů výkoného voboru dle znění stanov

Valná hromada byla svolána dne 20.6.2019, svolavatelem Ing. Robinem Bařákem – předsedou.

Valná hromada byla tedy svolána v souladu se stanovami cituji:

Řádnou i mimořádnou valnou hromadu svolává předseda AKZ, a to zpravidla vyhlášením na oficiálních internetových stránkách AKZ nejméně 30 dnů před jejím konáním.