Trenéři Marek Čechák a Daniel Veselý složili zkoušky na 2. dan (černý pás)

V nedělní dopoledne 21.11. úspěšně složili trenéři Marek Čechák a Daniel Veselý zkoušky na 2. dan (černý pás).  Stejně jako žákovské stupně (kyu) jsou rozděleny od 9. kyu – bílý pás a až po 1. kyu hnědý pás, tak také mistrovské stupně (dan) mají 9 stupňů, které jsou počítány od nejnižšího, tedy od 1. danu (první černý pás), až po 9. dan (nejvyšší technický stupeň).

Zkušební komise byla složena ze tří komisařů, a to Radka Januše, 5. dan, Radka Kleibla, 5. dan a Robina Bařáka, 5.dan. V rámci zkoušek musí každý adept na černý pás prokázat znalosti všech základních technik a schopnosti jejich provedení s maximálním nasazením a silou. Zkoušky se skládají z kata, kihonu a kumite. Oproti zkouškám na 1. dan je po adeptech na 2. dan vyžadována větší schopnost návaznosti techniky, vnitřní práce svalů těla a jejich aplikování při technikách.

„Zkoušky na jednotlivé černé pásky se vždy konají s mnohaletým odstupem od předchozích. Marek čekal od zkoušek na první černý pásek 5 let a Dan 4 roky. Zajímavé bylo porovnání obou výkonu na zkouškách, kdy Marek prezentoval, vzhledem k velkému věkovému odstupu do Dana, vyzrálost. Zatímco Dan, jako aktivní státní reprezentant, dravost. O to zajímavější byla část zkoušky, kdy oba vzájemně zápasili. Osobně jsem moc rád, že jsem mohl oběma na konci zkoušky pogratulovat k dalšímu velkému kroku na jejich cestě karate, který odráží jejich vytrvání a nasazení při tréninku v dojo.“

řekl o výkonu našich trenérů sensei Robin Bařák

Marku a Dane, ještě jednou gratulujeme!